Associació Catalana de CTA (Professionals)
Apply now
 
Quin és el teu NOM i COGNOMS? *

 
Indica el teu ANY de naixement: *

 
A quina PROVÍNCIA vius? *


 
Quins ESTUDIS de grau/llicenciatura/diplomatura vas cursar? *


 
A quina UNIVERSITAT vas estudiar? *


 
Quin és el teu ÀMBIT professional actual? *


 
Tens interès en formar part de l'associació com a SOCI? *

If you do, please bring it along. We're always in need of an extra 'scope or two.


 
En cas afirmatiu, quina QUOTA ANUAL podries assumir?


 
Quina/es ACTIVITAT/S consideres interessant que desenvolupi l'associació?

Gràcies per completar aquest typeform
Ara en pots crear el teu propi — és gratuït, senzill i bonic!
Crea un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform